Het onderzoek

Aanleiding

Genderongelijkheid in de top van het bedrijfsleven is een hot-topic. Er wordt hedendaags meer over geschreven en gesproken dan ooit. Er wordt daarbij veel geschreven over het tekort an sich en over topvrouwen, maar minder vanuit het perspectief van topvrouwen zelf. Zo ontstond mijn idee voor ‘door de ogen van een topvrouw’.

Voor dit onderzoek wilde ik niet opzoek naar redenen waarom vrouwen de top niet bereiken, maar was ik vooral benieuwd naar de mening van de vrouwen die het wel hebben gehaald. Dit om het issue vanuit een positieve benadering aan te vliegen. Hoe kijken deze topvrouwen tegen hun eigen positie aan? En, wat kunnen wij – vrouwen en mannen – van hen leren?

Opzet

Dat er minder vrouwen dan mannen werkzaam zijn in de top van het Nederlandse bedrijfsleven staat vast. Hoe kan dit in 2022 nog altijd het geval zijn? De cijfers zijn een goed van voorbeeld ‘het topje van de ijsberg’. Het tekort aan vrouwen is zichtbaar en door het cijfermatige karakter, geeft dit duidelijkheid. Echter, om dit tekort daadwerkelijk te begrijpen voldoen cijfers niet. Om die reden ging ik opzoek naar wat er ten grondslag lag hieraan. Oorzaken welke wellicht minder grijpbaar lijken, maar des te belangrijker.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Voor dit onderzoek heb ik ruim 20 diepte-interviews gehouden met Nederlandse topvrouwen in combinatie met wetenschappelijk onderzoek.